Over reanimatie

De 6-minuten zone

Een 6 minuten zone is een gebied waar binnen 6 minuten een AED beschikbaar is met iemand die deze kan bedienen. Als het slachtoffer binnen 6 minuten adequaat geholpen wordt, stijgt de overlevingskans met 50 tot 70%.

Hartstilstand

Elk jaar worden circa 15.000 mensen getroffen door een hartstilstand. De eerste zes minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen:

  1. 112 bellen
  2. reanimeren
  3. defibrilleren AED